Bouwpathologie

Organisatie

Vanuit haar objectieve, onafhankelijke en bemiddelende rol/visie, heeft Bureau voor Bouwpathologie BB een breed scala aan opdrachtgevers. Opdrachten worden verzorgd voor rechtbanken, advocaten, rechtsbijstandsverzekeringen, woningcorporaties, VvE, bouwbedrijven en De Geschillencommissie, maar ook voor vele particulieren en een aantal tv-programma’s. 

Het specialistische onderzoek, hetgeen zowel bouwtechnisch als bouwfysisch van aard kan zijn, geschiedt door het testen, meten, insnijden, demonteren, vergelijken, opwekken, beproeven en uiteindelijk analyseren van de onvolkomenheid. Dit alles met de bedoeling om feitenmateriaal te verzamelen en het gebrek zorgvuldig te beoordelen. De uitkomsten van het onderzoek zullen aan de hand van de ruim aanwezige theoretische kennis leiden tot een objectieve analyse van de oorzaak. Uiteraard wordt voor elk (onderzocht) probleem een passend, praktisch en onafhankelijk (herstel-) advies gegeven.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact