Diensten

Deskundigenberichten en arbitrage

Door de toenemende juridisering van de maatschappij is er een grote vraag naar (partij-)deskundigen, welke kunnen optreden als gerechtsdeskundige voor de rechtbanken en gerechtshoven, maar ook voor arbitrages (geschillencommissie) of een geschil (advocaten, rechtsbijstand). Inmiddels zijn door Bureau voor Bouwpathologie BB al vele onderzoeken uitgevoerd in opdracht van diverse rechtbanken, advocaten en rechtsbijstandverzekeraars, waarbij de vragen van partijen betreffende de zich voordoende gebreken worden beantwoord en verwerkt in een uitgebreide rapportage. Voornamelijk vanwege de ruime bouwkundige ervaring, maar door ook de onafhankelijke positie en de bemiddelende begeleiding door onze adviseurs wordt Bureau voor Bouwpathologie BB regelmatig gevraagd om als onafhankelijk deskundige op te treden.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact