Bouwpathologie

Bureau voor Bouwpathologie is al ruim 15 jaar actief op het gebied van onderzoek naar de oorzaak van bouwkundige gebreken. Er is door de jaren heen zeer veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van allerhande bouwkundige gebreken en tekortkomingen.

Bureau voor Bouwpathologie BB wordt gevormd door een team van professionele adviseurs die onderzoek uitvoeren naar bouwkundige gebreken op een breed terrein en vanuit verschillende disciplines.

Bouwpathologie betreft namelijk het onderzoeken van klachten en gebreken in en aan gebouwen, zoals lekkages, schimmeloverlast, scheurvorming, tochtklachten, insectenoverlast, degeneratie van materialen en dergelijke. Het onderzoeksterrein omvat naast bestaande bouw,  nieuwbouw, ontwerp, oplevering, garantieklachten en eventuele verborgen gebreken ook vaak sloop en aanhoudende onderhoudsgebreken. Bijna altijd betreft het een geschil tussen een aantal partijen.

Home

Bouwgebreken

Diensten

Contact